Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thắng 3 tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng năm học 2018 - 2019