QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG 3

1. Đặc điểm tình hình trường:

*Quá trình hình thành:

- Trường Tiểu học Vạn Thắng 3 được thành lập ngày 21 tháng 8 năm 2000 theo quyết định số : 200/QĐ-SGDĐT-TC ngày 21/8/2000.

- Với tổng diện tích là 4.168,5 m2 được tọa lạc tại thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

+ Tổng số CB-GV-CNV: 25/ 14 nữ.

- BGH: 02/00 nữ.

- TPT Đội: 01/00 nữ.

- CNV: 08/05 nữ (trong đó: Kế toán: 01; Văn thư: 01; Thư viện – Thiết bị: 01; tạp vụ: 02; Bảo vệ: 03).

- Giáo viên giảng dạy: 14.

- Số lớp: 10 lớp; Tổng số học sinh: 265.

+ Cơ sở vật chất:

- Số phòng học hiện có: 10; 01 phòng Nghệ thuật; 01 phòng giáo viên, 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó hiệu trưởng, 01 phòng Đội, 01 phòng kế toán – y tế học đường, 01 phòng Thư viện – Thiết bị.

- Ngoài ra còn có 01 Phòng thường trực (Bảo vệ), 02 nhà xe và 02 nhà vệ sinh dành cho GV và HS.

2. Chất lượng giáo dục và thành tích đã đạt được

- Từ thực trạng chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay trong nhà trường phổ thông chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục của xã hội. Trường TH Vạn Thắng 3 đã không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt, đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo dục học sinh, toàn thể giáo viên và học sinh thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của ngành giáo dục. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tập thể CB-GV-CNV toàn trường quyết tâm phấn đấu giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đổi mới việc kiểm tra đánh giá học sinh đúng thực chất, quan tâm giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn vươn lên trong học tập, chú ý phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu từng môn học để đẩy mạnh phong trào học tập tốt trong học sinh.

- Nhà trường quan tâm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ: Hoạt động Đội thiếu niên tiền phong, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao…Liên đội TNTP của trường là Liên Đội vững mạnh.

- Hàng năm nhà trường có HS tham gia các cuộc thi cấp huyện đạt được thành tích.

3. Tổ chức quản lý và điều hành

- Trên cơ sở đặc thù của nhà trường, đã khắc phục nhiều khó khăn để từng bước khẳng định được hướng đi và những hiệu quả tích cực của sự đổi mới giáo dục.

- Đổi mới phương pháp giáo dục theo định hướng GV là người tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho HS được tự học, được tương tác, được cùng phát triển trong nhóm, lớp.

- Tăng cường nhiều biện pháp giáo dục nhằm phát triển các kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cho HS.

- Đổi mới đánh giá HS theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Đổi mới tập huấn, bồi dưỡng GV và sinh hoạt chuyên môn ở các khối, cụm trường để nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

- Đổi mới trong công tác phối hợp với cha mẹ HS một cách cụ thể và thiết thực, phát huy được BCH Hội cha mẹ học sinh hằng năm, phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, thay đổi được nhận thức dạy và học theo mô hình mới hiện nay.

4. Xây dựng đội ngũ

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nội bộ tốt, cộng đồng trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ - giáo viên – công nhân viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giáo dục, các quy định của trường, không có trường hợp vi phạm về đạo đức, chuẩn mực nhà giáo.

- 100% Cán bộ - giáo viên – công nhân viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo.

- Cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực quản lý bằng cách tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục.

- Mỗi thầy cô giáo tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong giảng dạy, tham gia bồi dưỡng thường xuyên, tự tập huấn chuyên môn, hội thảo, chuyên đề để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Ngoài ra, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, CNVC.

5. Xã hội hóa giáo dục

- Nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và tuyên truyền trong phụ huynh học sinh về việc thực hiện luật giáo dục về chủ trương phổ cập giáo dục TH.

,- Vận động địa phương, các lực lượng Đoàn thể tham gia hỗ trợ công tác giáo dục, các phong trào của nhà trường, huy động các nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục của trường.

 

                                                                           Ban giám hiệu Trường TH Vạn Thắng 3